För skötsel och underhåll av D-Jetronic-systemet rekommenderar vi att du studerar VOLVO verkstadshandböcker (WHB). Den som har läst något kommer att inse att injektionssystemet med dess komponenter inte är så komplicerat som vissa rapporter.

BOSCHs kundserviceinstruktioner finns som PDF på Internet eller i antikvarisk form.

sm neutral sv n

TP 10578/1
3.000; 9.1969; 64 sidor [[200]]

sm neutral sv n

TP 10743/1
3.500; 10.1971; 56 sidor [[200]]

sm neutral sv n

TP 10697/1

8.000; 1.1971; Svenska; 36 sidor [[200]]
R[eprint] 2.000; 1.1973
R[eprint] 1.000; 11.1973
R[eprint] 1.000; 6.1974
R[eprint] 1.500; 8.1978
R[eprint] 1.000; 8.1979