Avdelning 3 Elsystem består av följande grupper:

  • Batteri
  • Generator- och regulatorbrytare
  • Startmotor
  • Tändsystem
  • Belysning
  • Annan elektrisk utrustning: blinkers, tändlås, signalhorn, vindrutetorkare, vindrutetvättar, strömbrytare, interiörbelysning, kopplingsreläer, säkringar, bromsljuskontakter
  • Instrument
  • Kopplingsscheman