cascadia_721800E.jpg

logo forum drdjet

Vi vill särskilt uppmärksamma online » D-Jetronic Compendium av Dr-DJet «. Där beskrivs komponenterna i D-Jetronic för fordon från alla tillverkare i detalj och ges instruktioner för analys och borttagning av fel och fel.

Kollega Dr-DJet är också operatören och en av moderatorerna för » Forum D-Jetronic «, där frågor ställs om D-Jetronic och besvaras kompetent, diskussioner öppnas och lösningar utarbetas tillsammans. På tyska och engelska.