Med VOLVO i Europa

Med Volvo i Europa

Dieses Verzeichnis wird mit jedem neuen Fahrzeug dem Kunden überreicht " um mit Ihrem Volvo sicher und unbesorgt durch Europa fahren zu können". Das Vorwort ist in acht Sprachen verfasst: Schwedisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Finnisch, Holländisch und Italienisch.

Hier das schedische Vorwort der Ausgabe 1970-1971:

Med Volvo i Europa" är en förteckning över Volvo-importörer samt deras återförsäljare och servicemöjligheter för personvagnar.

Uppgifterna i denna förteckning, som sammanställts i nära samarbete med de för respektive länderansvariga importörerna, gäller per den 15 mars 1971. Då en fortlöpande utbyggnad av återförsäljningsnätet pägär reserverar vi oss för de ändringar, som kan bli aktuella efter ovanstäende tidpunkt.

Vi vill i detta sammanhang påpeka, att importörerna gärna star till tjänst i alla frågor beträffande Er Volvo, men Ni bör givetvis i första hand kontakta nårmaste Volvo-åter-försäljare.

Före avresan

rekommenderar vi att Er bil överses av volvoåterförsäljaren i hemorten, så att Ni kan företa resan utan onödiga uppehåll för servicearbeten.

Vid längre resor — och speciellt om Er Volvo är av äldre modell — kan det vara lämpligt att medföra vissa reservdelar som t.ex. fläktrem, säkringar, brytarspetsar etc.

Dessa reservdelar ingår i speciella s.k. resepaket, vilka finns framtagna för senare årsmodeller och som kan beställas från närmaste volvoåterförsäljare.

Glöm inte heller

att före avresan teckna vagnskadeförsäkring! PV-garantin gäller i heia Norden för vagnar som är levererade och registrerade i Sverige. För resor utanför Norden kan Ni fä samma skydd genom Volvias utlandsförsäkring. Den gäller i hela Europa — med undantag för Albanien, Bulgarien och Sovjet — samt i Marocko, Tunisien och Turkiet. Premierna är mycket läga — för samtliga Volvo personbilar endast 65 kr per år. Volvia-försäkringen tecknar Ni lämpligast genom att vända Er till Er Volvo-återförsäljare.

OBS! Bilar levererade i Sverige efter den 1 mars 1970 har utlandsförsäkringen inbyggd i PV-garantin.

Om Er Volvo är ny

och fortfarande täcks av fabriksgarantin måste garantiboken medföras, eftersom denna måste företes vid eventuella garantianspråk. Fabriksgarantin är internationell och varje Volvo-återförsäljare tar således hand om garantifrågor pä bästa sätt.

Den fria serviceinspektionen gäller däremot endast i det land där bilen sålts. Om den fria serviceinspektionen blir aktuell under utlandsresan, måste Ni följa de speciella an-visningar, vilka återfinns i förordet till garantiboken.

OBS! För bilar levererade genom EDP — European Delivery Plan — och som är levererade med orangefärgade garantiböcker gäller speciella bestämmelser beträffande den fria 1.500 miles (2.500 km) serviceinspektionen, vilken utföres kostnadsfritt hos när-maste Volvo-äterförsäljare.

Till slut

önskar alla inom Volvo-organisationen Er lycka till på färden och vi hoppas, att denna publikation kan vara till nytta, om Ni behöver kontakta någon verkstad för service av Er Volvo.

Volvo på Europavägar 1966

1966

Published: AB Volvo Public Relations Departement, Göteborg
5.71
94 p : 21 cm

With effect from February 1st, 1966

Med VOLVO i Europa 1967

picture

Published: AB Volvo Public Relations Departement, Göteborg
35.000 utl. 4.67
32 p : 21 cm

With effect from February 1st, 1967

Med VOLVO i Europa 1968

picture

Published: AB Volvo Public Relations, Göteborg
37.500 utl. 5.67 / 37.500 utl. 5.68
36 p : 21 cm

With effect from February 1st, 1968

Med VOLVO i Europa 1969

picture

Published: AB Volvo Public Relations, Göteborg
5.69; 50.000 utl
40 p : 21 cm

With effect from March 15, 1969

Med VOLVO i Europa 1970-71

70 - 71

Published: AB Volvo Public Relations, Göteborg
5.70
40 p : 21 cm

With effect from March 15, 1970

Med VOLVO i Europa 1971-72

70 - 71

Published: AB Volvo Public Relations, Göteborg
5.71
40 p : 21 cm

With effect from March 15, 1971

Med VOLVO i Europa 1972-73

72-73

Published: AB Volvo Public Relations, Göteborg
5.72
44 p : 21 cm

With effect from March 15, 1972

Med VOLVO i Europa 1973-74

picture

Published: AB Volvo Car Division Public Relations, Göteborg
4.73
44 p : 21 cm

With effect from March 15, 1972

Med VOLVO i Europa 1974-75

mve 74 75

Published: AB Volvo Public Relations, Göteborg
1974
50 p : 19,4 cm

With effect from March 15, 1972

Med VOLVO i Europa 1975

mve 75

Published: AB Volvo, Car Division, Public Relations, Göteborg
1975
50 p : 19,3 cm

With effect from March 15, 1975.